எமது பாடசாலையின் தவணை இரண்டு எதிர்வரும் 06.07.2024 அன்றுடன் முடிவடைந்து தவணை மூன்று வருகின்ற 27.07.2024 அன்று ஆரம்பமாகும் என்பதையும் உங்களுக்கு அறியத்தருகின்றோம்.

கலைவிழா ஒத்திகை : 27.09.2024 வெள்ளிக்கிழமை, கலைவிழா : 29.09.2024 ஞாயிற்றுக்கிழமை

Welcome to Mount Druitt Tamil Study Centre

Mount Druitt Tamil Study Centre is a reputable centre for learning Tamil Language and culture. It was established in 1991 and registered with Department of Communities and Education. The centre is run completely by volunteers who are dedicated Teachers and staff.

MTSC is a non-profit organisation.

எம் சிறார்கள் தமிழ் மொழியையும் எமது கலாச்சாரத்தையும் அவுஸ்திரேலியா சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து பேணிவர வேண்டும் என்ற நோக்குடன் எமது கல்வி நிலையம் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக தமிழ்மொழியை கற்பித்து வருகின்றது.
MTSC is commited to provide the highest quality Tamil language teaching and learning in a secure, positive and creative environment.

School History

 • Like other ethnic groups in Australia, Tamil speaking parents are keen to pass on their language and culture to their children.
 • It is by no means an automatic process and without support, many fail to motivate their children to keep up Tamil as mother tongue.
 • It is especially difficult once the child has entered the Australian school system.
 • The Tamil speaking child feels isolated because:
  He/ She receives all learning in English and Most importantly, does not wish to differ from her or his peers.
  In order to override these two major factors and to "win the battle", parents with Tamil speaking background created
  MOUNT DRUITT TAMIL STUDY CENTRE in 1991.
 • Its purpose is the promotion of the Tamil language and culture amongst the Tamil speaking families located in the area of outer Western Sydney.

Classes are held in School terms every Saturday 2.00 to 4.30 pm at Colyton Public School, Nelson Street Mount Druitt NSW 2770

Phone no : 0412 067 075 Email: mtdruitttsc@gmail.com